top of page

Respektfullt Föräldraskap riktar sig till föräldrar och alla som arbetar med barn och som söker pedagogiska verktyg som fungerar på lång sikt. Respektfullt Föräldraskap uppmuntrar barn att tänka själva, ta mer ansvar och respektera både sig själva och andra, samtidigt.


Respektfullt Föräldraskap är respektfulla och icke-bestraffande metoder som hjälper oss att nå in till kärnan av oönskat beteende hos barn, genom att man använder sig av vänlighet och klara gränser på ett respektfullt sätt.

 

Vänlig och bestämd på samma gång hjälper barn att känna tillhörighet och ger en känsla av att dom är betydelsefulla och fungerar effektivt på lång sikt (straff och otydliga konsekvensmetoder som ofta är förklädda straff däremot fungerar på kort sikt och har negativa resultat på lång sikt).

Respektfulla Relationer lär barn värdefulla sociala färdigheter som tex. respekt, omtanke om andra, ansvar och hur man samarbetar och löser problem och uppmanar barnen att upptäcka sin egen kapacitet och hur dom kan använda sin personliga makt på ett konstruktivt sätt.

 

Metodens ursprung

Respektfullt föräldraskap är en metodik baserad på ett program som bygger på arbetet av Alfred Adler (psykolog, psykoterapeut och grundare av Adlerian Psychology) och Rudolf Dreikurs (psykiater och pedagog som utvecklade Alfred Adler´s system för individuell psykologi till en pragmatisk metod för att förstå  beteendet hos barn och för att stimulera till ett kooperativt beteende utan straff eller belöning). Doktor Adler introducerade redan 1920 idén att utbilda föräldrar i barnuppfostran, baserad på ömsesidig respekt. Han upptäckte i sina studier att barn som inte hade tydliga gränser eller som var överbeskyddade ofta hade beteendeproblem.


Respektfullt Föräldraskap lär barn och unga att bli ansvarsfulla på ett respektfullt och uppmuntrande sätt, som också fungerar för vuxna.  


Forskning visar att barn från födseln, är programmerade  till att vilja ha kontakt med andra och att barn som känner samhörighet med samhället, familjen och skolan är mindre benägna att uppföra sig "dåligt".

Aspiring Pilot
Lycklig mor med sitt barn

Respektfulla Relationer

bottom of page