top of page

Vårt arbete vilar på...

Happy Family

Gestaltterapi

Gestaltterapeutisk livssyn, självkännedom, självrespekt och medveten närvaro. Medvetenhet är basen för all personlig utveckling. Först när vi medvetandegör vad vi känner och hur vi tänker kan vi välja hur vi vill leva våra liv.

AEnB2Uo-DKQid6e6okXTjlFTAr-gVijQ2uLFlCep

Respektfulla Relationer

Lika viktigt som kost och motion är våra nära relationer, så väl den till oss själva, som till vår familj, livspartner, vänner och arbetskollegor. Dåliga relationer påverkar vår livskvalitet och kan vara orsak till både fysisk och psykiskt illabefinnande.

Vi har särskilda kurser som riktar sig till föräldrar och par samt  kurser i självrespekt.

Yoga Class for all Ages

Yoga & Meditation

Tell people more about the classes you offer. Add images, text and links, or connect data from your collection to display dynamic content.

Fish Appetizer

Medelhavskost

Medelhavskosten stärker immunsystemet, förebygger demens, diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar

Green Plant

Kemikaliereducering

Vi vill hjälpa till med att skapa medvetenhet kring hur kemikalier i olika material och produkter påverkar vår fysiska och psykiska hälsa.

bottom of page