Vårt arbete vilar på...

Gestaltterapeutisk livssyn, självkännedom, självrespekt och medveten närvaro. Medvetenhet är basen för all personlig utveckling. Först när vi medvetandegör vad vi känner och hur vi tänker kan vi välja hur vi vill leva våra liv.

Lika viktigt som kost och motion är våra nära relationer, så väl den till oss själva, som till vår familj, livspartner, vänner och arbetskollegor. Dåliga relationer påverkar vår livskvalitet och kan vara orsak till både fysisk och psykiskt illabefinnande.

Vi har särskilda kurser som riktar sig till föräldrar och par samt  kurser i självrespekt.

LivsYoga är till för dig som vill skapa balans i vardagen
Med kraftfulla andningsövningar och dynamiska rörelser vitaliserar du kroppen och stärker immunförsvar och nervsystem. Ditt inre fokus står i centrum. Och du blir mer lyhörd för dina behov.

Medelhavskosten stärker immunsystemet, förebygger demens, diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar

Vi vill hjälpa till med att skapa medvetenhet kring hur kemikalier i olika material och produkter påverkar vår fysiska och psykiska hälsa.

  • Facebook
  • Instagram